Na wyświetlaczu pojawia się komunikat "Not connected" (Brak połączenia)