Po włączeniu handhelda na wyświetlaczu pojawia się „Testing-Flash”