Dlaczego podczas wprowadzania danych lokalnej sieci WLAN do Handheld występuje błąd połączenia?